Email:maceyliu@shuangfusl.com
CONTACT US
Tel (86)18676762429
Henan Shuangfu Industry Co.,Ltd.

Address: No. 173, Chunteng Road, Gaoxin District, Zheng zhou ,Henan, China

Email: maceyliu@shuangfusl.com

Tel: (86)18676762429

PRODUCTS >> STEEL EXPANSION JOINT >> BrowsePRODUCTS

STEEL EXPANSION JOINT

SSJB(AY) mechanical flexible coupling

Chat nowChat now

Tel: :(86)18676762429

Tel: :(86)18676762429Email:maceyliu@shuangfusl.com

Product Description

SSJB(AY) mechanical flexible coupling
SSJB(AY) mechanical flexible coupling
SSJB(AY) mechanical flexible coupling
SSJB(AY) mechanical flexible coupling
Pro Links

Online chat
Tel

Tel

(86)18676762429

Wechat
TOP
XHenan Shuangfu Industry Co.,Ltd.

Weichat:(86)18676762429

(Copy↑↑↑)

  Open Wechat

Wechat